Thông báo giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch UPCOM
07/06/2018 | 299 lượt xem

1) 309-QĐ-SGDHN chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của CPC1 (DOWNLOAD)

2) 575-TB-SGDHN ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CPC1 (DOWNLOAD)

Công ty cổ phần
Dược phẩm Trung ương CPC1
Số 87 Phố Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 0243.8643327 - 0243.8643323
Fax: 04.38641366
Liên kết website
Hỗ trợ
Hotline: